Anna Nguyễn (thuyvianna9112@gmail.com) hỏi: "Một số người lao động (NLĐ) ở công ty tôi chưa đến tuổi nghỉ hưu và tham gia BHXH gần đủ 20 năm. Nay họ có nguyện vọng tiếp tục làm việc nhưng ngưng tham gia BHXH bắt buộc để hưởng BHXH một lần. Nếu công ty đồng ý với nguyện vọng NLĐ thì có vi phạm quy định không?".

- Ông Trần Văn Triều, Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật LĐLĐ TP HCM, trả lời: Theo Nghị quyết số 93/2015/QH13, trường hợp NLĐ tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH một lần. Như vậy, trợ cấp BHXH một lần được giải quyết khi NLĐ đã nghỉ việc. Mặt khác, theo Luật BHXH, đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm: Người làm việc theo hợp đồng lao động (HĐLĐ) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả HĐLĐ được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động; Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 3 tháng. Như vậy, nếu công ty vẫn tiếp tục sử dụng và giao kết HĐLĐ với NLĐ thì phải tham gia BHXH bắt buộc cho họ. Cũng cần lưu ý với NLĐ là theo quy định NLĐ có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên, khi đủ tuổi sẽ được hưởng lương hưu để bảo đảm cuộc sống khi về già nên cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định hưởng trợ cấp BHXH một lần.