"Chúng tôi được phân công thực hiện một dự án ở miền Trung trong thời gian 60 ngày. Vì lý do bất khả kháng (mưa lũ) nên chậm tiến độ 10 ngày. Công ty cho rằng chúng tôi không hoàn thành nhiệm vụ nên phạt trừ 30% tiền lương…".

Không trừ lương nhân viên - Ảnh 1.

Ông Lê Văn Phúc, trưởng phòng tài chính, trả lời: Công ty không trừ lương mà chỉ không tính lương những ngày nghỉ việc để chờ khắc phục sự cố mưa lũ. Tuy nhiên, sau khi xem xét lại và tham khảo ý kiến cơ quan chức năng, chúng tôi biết rằng trong trường hợp vì lý do bất khả kháng mà NLĐ phải ngừng việc thì tiền lương trong thời gian này do hai bên thỏa thuận. Mới đây, chúng tôi đã trả bù tiền lương 10 ngày phải ngưng việc cho NLĐ.