Không được trừ lương của người lao động

Luật sư Cao Thế Luận, Đoàn Luật sư TP HCM, trả lời: Pháp luật lao động quy định cấm dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay cho việc xử lý kỷ luật lao động. Việc khấu trừ tiền lương của người lao động chỉ được thực hiện khi bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động. Đối chiếu các quy định trên, công ty trừ lương của người lao động là trái luật. Bạn có thể gửi đơn khiếu nại cho giám đốc công ty. Nếu không được trả lời thỏa đáng, bạn có thể gửi đơn đến phòng lao động - thương binh và xã hội, thanh tra sở lao động - thương binh và xã hội nơi công ty có trụ sở hoặc kiện ra tòa.