Không xử lý công nhân ngưng máy

Ông Lê Quang Đằng, giám đốc công ty, trả lời: Công ty mới nghe báo cáo chuyện này. Sau khi điều tra, xác minh, chúng tôi thấy việc ngưng máy của anh Minh là đúng quy định. Người lao động có quyền từ chối làm việc nếu thấy có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động. Công ty đã nhắc nhở quản đốc và phổ biến lại quy định.