Xử lý kỷ luật có quá nặng tay?

Bà Võ Thị Yến Ngọc, phó giám đốc phụ trách sản xuất, trả lời: Đúng là vừa qua công ty có xử lý kỷ luật một công nhân thiếu trách nhiệm gây thiệt hại tài sản cho công ty. Trị giá mẻ sản phẩm là hơn 50 triệu đồng nhưng công ty chỉ yêu cầu công nhân đó bồi thường 30%. Cách xử lý của công ty như vậy là có lý, có tình.