BHXH Việt Nam đang yêu cầu BHXH các địa phương rà soát, hoàn thiện danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018 trước ngày 1-12-2017.

Không yêu cầu đóng BHYT cả hộ gia đình mới cấp thẻ - Ảnh 1.

Theo ông Liệu, sử dụng mã định danh duy nhất sẽ giúp quản lý xuyên suốt quá trình đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT; là căn cứ cấp sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử. Đối với thẻ cũ, người tham gia vẫn sử dụng tiếp cho đến khi hết hạn sẽ được đổi mới, cấp mã số. Đối với các đối tượng tham gia mới, cơ quan BHXH sẽ cấp mã số định danh.

Ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng Ban Thu BHXH Việt Nam, cho biết thời gian qua, một số người tham gia BHYT đã phản ánh tình trạng thiếu thông tin về thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục, ảnh hưởng đến quyền lợi của họ. Lãnh đạo BHXH Việt Nam đang yêu cầu rà soát, đồng thời giao giám đốc BHXH địa phương chịu trách nhiệm về những thiếu sót này.

Ông Đại cũng đề nghị các địa phương, đại lý không yêu cầu người tham gia BHYT hộ gia đình phải có bản sao thẻ của năm cũ cũng như đóng BHYT cả hộ gia đình mới cấp thẻ.


N.Dung