BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 4397/BHXH-GĐB về việc gửi dữ liệu chi phí khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định việc tạm ứng kinh phí giám định và quyết toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp với Sở Y tế, cơ sở khám, chữa bệnh chốt, gửi dữ liệu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT phát sinh, chậm nhất là đến hết ngày 15-10-2017 lên hệ thống làm cơ sở cho việc quyết toán chi phí. Sau thời gian gửi dữ liệu thanh toán chi phí khám, chữa bệnh như trên, các dữ liệu về chi phí khám, chữa bệnh BHYT không có trên Hệ thống sẽ không được tổng hợp và thanh, quyết toán.

Ngăn ngừa lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT - Ảnh 1.

Người dân tại TP HCM làm thủ tục khám chữa bệnh BHYT

Ngoài ra, BHXH các tỉnh phải lập biên bản đối chiếu, chốt dữ liệu trên Hệ thống với chi phí phát sinh thực tế tại từng cơ sở khám, chữa bệnh BHYT và tổng hợp nguyên nhân, hướng xử lý báo cáo nếu có chênh lệch.

Trước đó, BHXH Việt Nam cũng đã ban hành Quyết định 1553/QĐ-BHXH quy định về quản lý, khai thác thông tin trên Hệ thống thông tin giám định bảo BHYT. Theo đó, các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT có thể tra cứu lịch sử 6 lần KCB gần nhất của người có thẻ BHYT đến KCB tại đơn vị. Ngoài ra, các cơ sở KCB BHYT được tra cứu, kết xuất dữ liệu các danh mục dùng chung trên hệ thống thông tin giám định BHYT, bao gồm: Thuốc, máu, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật; Thuốc cấp số đăng ký, thuốc kê khai, kê khai lại; Bảng giá dịch vụ kỹ thuật áp dụng chung toàn tỉnh; Nhân viên y tế, trang thiết bị sử dụng tại cơ sở KCB. Hồ sơ đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT; Kết quả giám định, tạm ứng, thanh quyết toán chi phí KCB BHYT...

Theo BHXH Việt Nam, việc cho phép tra cứu lịch sử KCB của người có thẻ trên hệ thống Hệ thống thông tin giám định bảo BHYT nhằm phối hợp kiểm tra, ngăn ngừa tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

K.An Ảnh: HOÀNG TRIỀU