Theo đó, các đơn vị trong khối sẽ phối hợp tổ chức chương trình tiếp sức con của người lao động khó khăn đến trường; phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021; tổ chức tọa đàm chuyên đề "CĐ với các phong trào thi đua cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19"; triển khai hiệu quả các hoạt động chăm lo trong Tháng Công nhân lần thứ 13 trong đoàn viên, người lao động.

Khuyến khích công nhân phát huy khả năng sáng tạo - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản tích cực hưởng ứng phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”

Đặc biệt, các đơn vị còn phối hợp đẩy mạnh các phong trào thi đua, với trọng tâm chính là khuyến khích công nhân phát huy khả năng sáng tạo, góp phần hỗ trợ đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành nhiệm vụ và phát triển bền vững.

H.Đào