Khẳng định chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đã góp phần ổn định việc làm, thu nhập và đời sống của người lao động (NLĐ), bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế, chỉ thị cũng chỉ rõ công tác BHXH cũng bộc lộ một số hạn chế như đối tượng tham gia BHXH có tăng nhưng tỉ lệ bao phủ còn thấp, mới chỉ đạt khoảng 23% lực lượng lao động, đối tượng tham gia BHTN chỉ đạt gần 20%...

Bảo đảm quyền thụ hưởng của người lao động là mục tiêu của chính sách BHXH
Bảo đảm quyền thụ hưởng của người lao động là mục tiêu của chính sách BHXH

Để khắc phục những hạn chế trên, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách BHXH, trong đó có cơ chế, chính sách khuyến khích NLĐ bảo lưu thời gian đóng BHXH, hạn chế nhận BHXH một lần; tạo điều kiện cho NLĐ tham gia BHXH tự nguyện. Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu BHXH Việt Nam chỉ đạo cơ quan BHXH các địa phương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị chức năng xác định số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, BHTN để đôn đốc, yêu cầu đơn vị, doanh nghiệp tham gia BHXH bắt buộc đầy đủ cho NLĐ. BHXH Việt Nam thực hiện thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, trong đó tập trung thanh tra các đơn vị, doanh nghiệp đang cố tình trốn đóng, nợ đóng BHXH, chưa tham gia đầy đủ cho số lao động thuộc diện phải tham gia BHXH bắt buộc, BHTN.

Tin-ảnh: Đ.Viên