BHXH Việt Nam cho biết, tình trạng NLĐ đã đóng 10-15 năm BHXH, sau đó rút sổ BHXH để hưởng chế độ một lần có chiều hướng gia tăng. Bình quân hằng năm có trên 600.000 người nhận BHXH một lần. Chỉ tính riêng năm 2017 là 660.000 người xin hưởng BHXH một lần, đồng nghĩa với việc chừng đó NLĐkhông còn cơ hội được hưởng lương hưu và các chế độ an sinh xã hội.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Doãn Mậu Diệp, quy định về thời gian đóng góp được hưởng lương hưu của NLĐ kéo dài, độ tuổi hưởng lương hưu có xu hướng gia tăng... là những trở ngại không nhỏ đến quyết định bảo lưu và theo đuổi việc đóng góp để nhận được khoản lương hưu hàng tháng của NLĐ. Bên cạnh đó, khi điều kiện về việc làm, thu nhập của NLĐ còn thiếu sự ổn định, đời sống còn gặp nhiều khó khăn thì việc lựa chọn hưởng BHXH một lần là đương nhiên

Khuyến khích NLĐ bảo lưu, thay vì hưởng BHXH một lần - Ảnh 1.

Theo ông Diệp, để hạn chế nhận BHXH một lần, cần nghiên cứu sửa đổi chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo hướng chú trọng các giải pháp phòng ngừa, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) duy trì sản xuất, đảm bảo việc làm thay vì chỉ tập trung các giải pháp xử lý hậu quả như chi trả trợ cấp thất nghiệp. Một giải pháp nên được tính đến là hỗ trợ một phần tiền lương, hỗ trợ đóng BHXH cho các lao động có nguy cơ bị sa thải mà sẽ rất khó tìm việc làm ở các DN thực sự khó khăn. Nhờ đó, NLĐ vẫn có việc làm, vẫn nằm trong hệ thống BHXH, vẫn làm ra sản phẩm hoặc cung cấp dịch vụ, vẫn đóng góp vào tăng trưởng và năng suất lao động quốc gia.

Bên cạnh đó, thực hiện các giải pháp nhằm khuyến khích NLĐ khi chấm dứt hợp đồng lao động lựa chọn việc bảo lưu thời gian tham gia BHXH thông qua sửa đổi chính sách theo hướng tăng quyền lợi nếu bảo lưu thời gian, giảm quyền lợi nếu hưởng BHXH một lần. Chẳng hạn NLĐ khi nhận BHXH một lần sẽ chỉ được nhận lại phần đóng góp của bản thân (8%), sẽ không được nhận phần do cơ quan, tổ chức, DN đóng.

Tin -ảnh: T.Ngôn