Hướng dẫn nêu rõ khi tham gia, phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát, CĐ có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình những vấn đề có liên quan; kiến nghị biện pháp khắc phục hậu quả và xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Trường hợp phát hiện nơi làm việc có yếu tố ảnh hưởng hoặc nguy hiểm đến sức khỏe, tính mạng NLĐ, CĐ có quyền yêu cầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có trách nhiệm thực hiện ngay biện pháp khắc phục, bảo đảm an toàn lao động, kể cả trường hợp phải tạm ngừng hoạt động…

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn Công ty TNHH Furniture Resources Việt Nam giám sát hoạt động bếp ăn tập thể Ảnh: KHÁNH PHONG

Bên cạnh việc tham gia kiểm tra, giám sát, CĐ có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận kiểm tra, kết quả giám sát và các kiến nghị của đoàn kiểm tra, giám sát liên quan đến quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ. 

H.Đào