Nợ đọng BHXH kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngừng việc tập thể
Nợ đọng BHXH kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngừng việc tập thể

Nợ đọng BHXH kéo dài là một trong những nguyên nhân dẫn đến ngừng việc tập thể

Để bảo vệ quyền lợi người lao động, từ năm 2013 đến nay, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phối hợp với BHXH Việt Nam kiểm tra, phúc tra tại 4.790 đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh; phối hợp giải quyết 404 lượt đơn, thư khiếu nại và tư vấn cho hàng ngàn trường hợp thắc mắc về chế độ BHXH, BHYT.

Tin-ảnh: K.An