Kỳ thi tiếng Hàn ngành ngư nghiệp diễn ra ngày 20-11

Các thí sinh được chia thành 2 ca thi. Ca 1 (bắt đầu thi lúc 10 giờ nhưng thí sinh phải có mặt lúc 7 giờ) dành cho thí sinh có số báo danh từ 20000001 đến 20004865. Ca 2 (bắt đầu thi lúc 14 giờ, thí sinh phải có mặt lúc 12 giờ) dành cho thí sinh có số báo danh từ 20004866 đến 20009643. Nội dung thi gồm thi đọc và thi nghe. Thí sinh cần biết thêm chi tiết có thể liên hệ số điện thoại (04) 37346748 hoặc (04) 37346751.

H.Vân