Trên cơ sở nguồn lực sẵn có, hai bên sẽ phối hợp thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cơ khí, hóa chất, thực phẩm, điện tử, vật liệu, công nghệ thông tin. Hai bên cũng sẽ cùng chia sẻ cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học trong lĩnh vực liên quan.

Ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo nghề - Ảnh 1.

Đại diện SAWACO và Trường ĐH Bách khoa tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác

Hằng năm, SAWACO tạo điều kiện thuận lợi để giảng viên, sinh viên Bách khoa tham quan, thực tập, nghiên cứu khoa học tại các nhà máy/trạm sản xuất của SAWACO và các dự án liên quan; cung cấp cơ hội cho sinh viên định hướng nghề nghiệp thông qua các hoạt động như tư vấn nghề nghiệp, ngày hội việc làm. Trường ĐH Bách khoa TP HCM hỗ trợ, tổ chức truyền thông và giới thiệu sinh viên có thành tích học tập tốt đến SAWACO tham gia tuyển dụng sau khi tốt nghiệp.

Tin-ảnh: T.Hương