Qua tham mưu của các CĐ cơ sở, đã có 100% doanh nghiệp trong Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ) như: hỗ trợ tiền khám chữa bệnh, tiền gửi trẻ, mua bảo hiểm thân thể, bảo hiểm nhân thọ cho NLĐ. Đặc biệt, NLĐ đến tuổi nghỉ hưu được nghỉ trước 3 tháng hưởng nguyên lương và được đi tham quan nước ngoài. Hưởng ứng phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo, CNVC-LĐ tập đoàn đã thực hiện 2.390 sáng kiến, làm lợi và tiết kiệm gần 400 tỉ đồng. Từ phong trào, đã có 139 lượt CNVC-LĐ được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo (đạt chỉ tiêu so với nghị quyết Đại hội X đề ra).

Ký thỏa ước có lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Công nhân Công ty CP Ắc quy Tia Sáng (Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam) trong giờ làm việc

Hiện Tập đoàn Hóa chất Việt Nam có 21.896 lao động, trong đó có 19.185 đoàn viên CĐ. Thu nhập bình quân của NLĐ đạt 9 triệu đồng/tháng.

Tin-ảnh: N.Tú