Các DN trên có từ 10 - 50 lao động, hoạt động các lĩnh vực tư vấn du học, sản xuất quạt máy và công nghệ thông tin. Các bản TƯLĐTT được ký có nhiều điều khoản có lợi hơn cho NLĐ so với quy định của pháp luật như: NLĐ có hợp đồng lao động được mua bảo hiểm 24/24 giờ; thưởng lương tháng 13 khi làm đủ 12 tháng; hỗ trợ tiền ăn trưa 25.000 đồng/người/bữa; tham quan nghỉ mát 1 lần/năm.

Ký thỏa ước lao động tập thể tại 3 doanh nghiệp chưa có Công đoàn - Ảnh 1.

Đại diện LĐLĐ quận 5 và một doanh nghiệp tại buổi ký kết

Theo ông Nguyễn Thành Đô, Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật LĐLĐ TP, do đây là các DN chưa thành lập Công đoàn cơ sở nên việc Công đoàn cấp trên đại diện ký kết TƯLĐTT có ý nghĩa quan trọng đối với tập thể NLĐ.

Tin-ảnh: N.Hà