Trong năm 2019, CĐ KCN Biên Hòa đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, phù hợp với đặc thù doanh nghiệp (DN) và đáp ứng nguyện vọng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt tỉ lệ khá cao như: tỉ lệ ký kết thỏa ước lao động tập thể đạt hơn 80%, tỉ lệ DN tổ chức đối thoại định kỳ đạt gần 76%; tỉ lệ các DN có bữa ăn giữa ca từ 15.000 đồng/suất trở lên đạt 99%...

Đồng Nai: Hơn 80% DN ký thỏa ước lao động tập thể - Ảnh 1.

LĐLĐ tỉnh Đồng Nai và Công đoàn KCN Biên Hòa tại buổi làm việc

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đề nghị CĐ KCN trong thời gian tới, cần đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, NLĐ; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ, nhất là khi Bộ Luật Lao động sửa đổi đã được thông qua có nhiều nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi của NLĐ.

Tin-ảnh: T.Lâm