Tại hội nghị, ông Lê Văn Tòa, chuyên viên chính Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, đã thông tin đến các đại biểu tình hình biển Đông; những nội dung cần định hướng tuyên truyền tới đoàn viên, CNVC-LĐ trong tình hình hiện nay, tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị cũng được nghe tuyên truyền bảo đảm an toàn giao thông năm 2020; triển khai một số nội dung cơ bản của thỏa thuận hợp tác về chương trình "Phúc lợi đoàn viên và người lao động" do Công ty Bảo hiểm PVI Tây Nguyên cung cấp.

Lâm Đồng: Nâng cao kiến thức cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các báo cáo viên Công đoàn dự hội nghị

Ngoài ra, các báo cáo viên CĐ cũng được hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam khóa 12 và góp ý dự thảo nghị định của Chính phủ về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu.

Tin-ảnh: H.Lê