HOÀNG THANH (Công ty TNHH Tân Hà, huyện Bình Chánh, TP HCM) hỏi: "Do có việc đột xuất nên tôi xin nghỉ không hưởng lương 4 ngày, công ty không đồng ý nhưng tôi vẫn nghỉ. Sau đó, tôi bị công ty sa thải vì nghỉ việc không lý do. Xin hỏi công ty có làm đúng quy định?".

Ông LÊ VĂN TỚI, trưởng phòng nhân sự công ty, trả lời: Từ đầu năm đến nay, anh Thanh đã nghỉ việc không phép tổng cộng 22 ngày. Hành vi của anh gây ảnh hưởng rất nhiều đến công ty, đồng thời thể hiện sự coi thường nội quy, kỷ luật lao động. Theo quy định của pháp luật lao động, doanh nghiệp có quyền xử lý kỷ luật bằng hình thức sa thải đối với trường hợp lao động tự ý bỏ việc quá 20 ngày trong 1 năm mà không có lý do chính đáng.