Qua phát động các phong trào thi đua lao động, năm qua, CNVC-LĐ tổng công ty đã thực hiện 60 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, làm lợi cho doanh nghiệp hơn 3 tỉ đồng. Ngoài ra, CNVC-LĐ còn đóng góp 364 triệu đồng cho quỹ "Tương trợ nội bộ" và hỗ trợ CNVC-LĐ khó khăn.

Làm lợi hơn 3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật được CNVC-LĐ TP tích cực hưởng ứng

Dịp này, các cán bộ CĐ, CNVC-LĐ được giao lưu cùng 3 lao động điển hình là chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Công ty Phần mềm Quang Trung), anh Nguyễn Thanh Tùng (Nhà máy Thuốc lá Bến Thành Craven A) và anh Trần Hữu Tài (Công ty Cao su Thống Nhất).

N.Hà