Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Theo quy định, đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo đúng quy định của pháp luật hoặc đơn vị đơn phương chấm dứt quan hệ BHXH, chủ DN bỏ trốn, giải thể không đúng quy định của pháp luật, nếu người lao động chuyển sang nơi làm việc mới thì cơ quan BHXH chốt sổ đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH để người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới. 

Làm sao chốt sổ BHXH? - Ảnh 1.

Sau khi thu hồi được khoản nợ của đơn vị thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ bổ sung thời gian đóng BHXH cho người lao động. Như vậy, đề nghị chị Huệ lập thủ tục hồ sơ theo phiếu giao nhận hồ sơ số 301 nộp cơ quan BHXH TP để chốt sổ BHXH theo quy định trên.