Làm việc ở 2 công ty, công ty nào đóng BHXH cho người lao động?

- Ông Lê Quốc Minh, phó giám đốc công ty, trả lời: Sự việc đúng như cô Trân phản ánh. Chúng tôi ngưng đóng BHXH, BHYT, BHTN cho cô Trân vì thấy tiền lương ở công ty thứ hai cao hơn, nếu đóng theo mức ấy thì sau này cô Trân sẽ được hưởng quyền lợi tốt hơn. Chúng tôi sẽ xin ý kiến cơ quan chức năng và cam kết thực hiện đúng theo hướng dẫn.