Theo nghị quyết, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ngân hàng CSXH và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành văn bản quy phạm pháp luật về việc thực hiện chính sách cho vay để ký quỹ tại Ngân hàng CSXH đối với NLĐ thuộc các đối tượng chính sách đi làm việc trong Chương trình EPS theo trình tự, thủ tục rút gọn; tiếp tục thực hiện ký quỹ và cho vay để ký quỹ đối với NLĐ đã được tuyển chọn trước ngày 1-1-2022 theo quy định tại Quyết định số 12/2020/QĐ-TTg, ngày 31-3-2020, về thực hiện thí điểm ký quỹ đối với NLĐ đi làm việc theo Chương trình EPS cho đến khi văn bản quy phạm pháp luật mới có hiệu lực thi hành.

Lao động EPS được vay 100 triệu đồng để ký quỹ - Ảnh 1.

Người lao động đi làm việc theo Chương trình EPS được vay vốn đến 100 triệu đồng để ký quỹ

Liên quan đến việc xử lý tiền ký quỹ, nghị quyết cũng nêu rõ, đối với trường hợp đã ký quỹ trước ngày 1-1-2022 mà có hành vi tự ý ở lại nước ngoài trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì tiền ký quỹ được chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi NLĐ đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc.

Khoản tiền NLĐ vay Ngân hàng CSXH để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo thứ tự: trả khoản vay của Ngân hàng CSXH; chuyển vào ngân sách nhà nước cấp tỉnh nơi NLĐ đăng ký thường trú trước khi đi làm việc tại Hàn Quốc số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng CSXH. Đối với trường hợp ký quỹ từ ngày 1-1-2022 mà bị xử phạt vi phạm hành chính do tự ý ở lại Hàn Quốc trái pháp luật sau khi chấm dứt hợp đồng lao động và không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính thì bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Khoản tiền NLĐ vay Ngân hàng CSXH để ký quỹ thì tiền ký quỹ được xử lý theo trình tự: trả khoản vay từ Ngân hàng CSXH; thực hiện theo quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền còn lại sau khi trả nợ vay Ngân hàng CSXH.

Tin-ảnh: N.Huỳnh