Lao động nữ nuôi con nhỏ được về sớm

Tuy nhiên, công ty chỉ cho phép các chị về sớm 1 giờ vào buổi chiều dù nhiều người muốn đi muộn 1 giờ vào buổi sáng để có thời gian giải quyết việc nhà cửa, con cái...

Một số nhân viên (Công ty Hoàng Việt, quận 7, TP HCM)

- Ông Đặng Hữu Minh, phó giám đốc công ty, trả lời: Đúng là công ty có quy định nữ CN đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi thì được về sớm 1 giờ và vẫn được hưởng đủ lương. Quy định này có từ trước và thực hiện theo thói quen chứ công ty không cố ý ép người lao động. Sau khi nhận được phản ánh, chúng tôi đã thông báo để chị em đăng ký nguyện vọng. Ai muốn đi trễ hoặc về sớm đều được giải quyết theo nguyện vọng.