Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định của Luật BHXH năm 2014, kể từ ngày 1-1-2018, NLĐ là công dân nước ngoài đang làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Hiện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách BHXH bắt buộc đối với NLĐ là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam, kể cả NLĐ có hợp đồng làm việc từ 1 tháng đến dưới 3 tháng.