Đại diện BHXH Việt Nam trả lời: Theo quy định tại khoản 2, điều 2 Luật BHXH, người lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam có giấy phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp thì được tham gia BHXH từ ngày 1-1-2018. Bộ LĐ-TB-XH đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan dự thảo nghị định về thực hiện chính sách này để trình Chính phủ. BHXH Việt Nam cũng sẽ tham gia từng vấn đề, từng nội dung cụ thể của dự thảo nghị định để tổ chức thực hiện thống nhất; đồng thời tiếp thu ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp nhằm tổng hợp, kiến nghị đưa vào nội dung dự thảo, tránh gây phiền hà cho người lao động và doanh nghiệp.

Lao động nước ngoài phải đóng BHXH? - Ảnh 1.