Lao động nước ngoài phải đóng BHXH bắt buộc? - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP HCM trả lời: Theo quy định tại khoản 1 điều 13 Nghị định 143/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-12-2018 thì người sử dụng lao động - quy định tại khoản 3 điều 2 của nghị định này - hằng tháng đóng trên quỹ tiền lương tháng đóng BHXH của người lao động (NLĐ) 3% vào quỹ ốm đau và thai sản; 0,5% vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 14% vào quỹ hưu trí và tử tuất từ ngày 1-1-2022. Bên cạnh đó, theo quy định của Luật BHYT, NLĐ làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHYT, không phân biệt lao động Việt Nam hay nước ngoài. Tỉ lệ đóng BHYT là 4,5%, trong đó người sử dụng lao động đóng 3% và NLĐ đóng 1,5%. Như vậy, lao động người nước ngoài phải tham gia BHXH bắt buộc (đóng đủ vào các quỹ ốm đau, thai sản, tử tuất, hưu trí, tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp) và BHYT bắt buộc.