Theo đó, thủ tục cấp visa cũng như các biện pháp cách ly có một số thay đổi mà NLĐ cần biết để thực hiện.

Về thủ tục xin cấp visa, NLĐ thay vì nộp trực tiếp hồ sơ xin cấp visa cho Phòng Lãnh sự - Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam thì nộp tại Trung tâm visa của Hàn Quốc (trung tâm tiếp nhận, xử lý và cấp visa do phía Hàn Quốc thành lập). NLĐ nộp chi phí hành chính là 390.000 đồng bên cạnh lệ phí xin cấp visa 50 USD theo quy định.

Lao động sang Hàn Quốc chi trả khoảng 2 triệu đồng cho mỗi ngày cách ly - Ảnh 1.

Hàn Quốc mong muốn chủ sử dụng lao động ứng trả chi phí cách ly cho người lao động

Theo quy định của Hàn Quốc, NLĐ sau khi nhập cảnh nước này phải cách ly trong thời gian 14 ngày và phải trả chi phí cách ly (bao gồm tiền ăn, ở, xét nghiệm) là 100.000 won/ngày (khoảng 2 triệu đồng). Để hỗ trợ NLĐ trong thời gian đầu nhập cảnh chưa có thu nhập, cơ quan chức năng Hàn Quốc đã đưa ra các phương án chi trả chi phí cách ly: Chủ sử dụng tạm ứng nộp 100%, chủ sử dụng tạm ứng 50% và NLĐ nộp 50%, NLĐ nộp 100% chi phí cách ly. Chủ sử dụng lao động được lựa chọn 1 trong các phương án này. Nếu lựa chọn phương án hỗ trợ tạm ứng chi phí cách ly cho NLĐ thì được ưu tiên tiếp nhận NLĐ sớm. Chi phí cách ly mà chủ sử dụng lao động ứng trước chi trả sẽ được khấu trừ vào tiền lương của NLĐ trong thời gian tối thiểu là 2 tháng.

Việc bố trí kế hoạch xuất cảnh cho NLĐ do phía Hàn Quốc bố trí, sắp xếp. Trong đó, ưu tiên đối với các trường hợp được chủ sử dụng lao động lựa chọn phương án tạm ứng chi trả chi phí cách ly cho NLĐ.

Tin-ảnh: G.Nam