Ngoài ra, người lao động (NLĐ) cũng cần kịp thời liên hệ với Ban Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và Văn phòng Quản lý lao động phổ thông (EPS) để thông báo tình hình dịch bệnh, sức khỏe của bản thân cũng như cộng đồng để được tư vấn hỗ trợ, ứng phó khi cần thiết. NLĐ có thể kết nối với Trung tâm Lao động ngoài nước (Colab) thông qua Ứng dụng kết nối NLĐ đi làm việc ở nước ngoài (Colab SOS) để được hỗ trợ thông tin cần thiết.

Lao động Việt Nam không nên rời Hàn Quốc nếu không cần thiết - Ảnh 1.

Lao động Việt Nam được hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh tại một doanh nghiệp ở Hàn Quốc

Trường hợp hết hạn hợp đồng về nước, NLĐ phải tuân thủ khuyến nghị của cơ quan kiểm soát dịch bệnh của Hàn Quốc và Việt Nam, đặc biệt tuân thủ quy định về khai báo y tế khi nhập cảnh Việt Nam và quy định về cách ly của Bộ Y tế.

Tin-ảnh: G.Nam