Theo đó, doanh nghiệp (DN) có nhu cầu cấp giấy phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài đăng nhập địa chỉ https://csdl.dolab.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp, truy cập mục "Cấp mới giấy phép" để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; đăng tải hồ sơ đề nghị cấp giấy phép. Trong 5 ngày làm việc, từ khi nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép, cơ quan cấp giấy phép phải trả lời hồ sơ của DN là phù hợp hoặc chưa phù hợp; trường hợp chưa phù hợp phải nêu rõ lý do và yêu cầu DN sửa đổi, bổ sung giấy tờ. 

Lập dữ liệu lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài - Ảnh 1.

Trong 5 ngày làm việc, từ khi nhận được thông báo trả lời hồ sơ đề nghị cấp giấy phép của DN đã phù hợp, DN nộp bản gốc hồ sơ tại cơ quan cấp giấy phép để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Bên cạnh đó, các DN về xuất khẩu lao động có thể thực hiện các thủ tục như cấp, đổi, cấp lại giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động ở địa chỉ website đã nêu trên.

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12-2. 

Đ.Viên