Sáng 30-6, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang đã sơ kết hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020.

Nửa đầu năm 2020, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN), việc làm, thu nhập của người lao động (NLĐ) gặp không ít khó khăn. 

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang xây dựng 26 căn “Mái ấm Công đoàn” - Ảnh 1.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tỉnh ủy Tiền Giang, LĐLĐ tỉnh này đã chỉ đạo các cấp Công đoàn (CĐ) tập trung tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, CNVC-LĐ các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tổ chức CĐ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật, các chế độ chính sách, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần đối với CNVC-LĐ, nhất là công nhân lao động (CNLĐ) tại các DN trong dịp Tết Nguyên đán, Tháng Công nhân, CNVC-LĐ bị ảnh hưởng bởi hạn hán, xâm nhập mặn và dịch Covid-19.

Cùng với đó, các cấp CĐ trong tỉnh tiếp tục triển khai sâu rộng trong đoàn viên, CNVCLĐ các thỏa thuận hợp tác thực hiện Chương trình "Phúc lợi cho đoàn viên CĐ"; tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh Tiền Giang lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

LĐLĐ tỉnh Tiền Giang xây dựng 26 căn “Mái ấm Công đoàn” - Ảnh 2.

Các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng tại lễ sơ kết

 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 4 vụ ngừng việc tập thể. LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo CĐ Các Khu Công nghiệp, LĐLĐ địa phương phối hợp với các ngành chức năng kịp thời nắm tình hình, giải quyết có hiệu quả, không để xảy ra điểm nóng, NLĐ an tâm làm việc, góp phần ổn định tình hình sản xuất và tình hình an ninh trật tự tại DN, địa phương.

Tihực hiện chương trình nhà ở "Mái ấm CĐ", từ đầu năm đến nay, các cấp CĐ trong tỉnh đã vận động đóng góp "Quỹ Mái ấm CĐ" được hơn 1,6 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng 26 căn "Mái ấm CĐ" (960 triệu đồng); thăm hỏi gần 10.300 trường hợp (hơn 4,8 tỉ đồng); trợ vốn 3.246 trường hợp (9,3 tỉ đồng đồng); tín chấp vay ngân hàng/CEP cho gần 3.000 trường hợp (gần 58 tỉ đồng); phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp vận động CNVC-LĐ đóng góp "Quỹ Tấm lòng vàng" được 280 triệu đồng, các "Quỹ Bảo trợ trẻ em", "Quỹ Đền ơn đáp nghĩa" và "Quỹ Vì người nghèo" được gần 4 tỉ đồng.

MINH SƠN. Ảnh: HOÀNG TRIỀU