Mục đích nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức; đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất; thúc đẩy và phát huy vai trò tiên phong, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (NLĐ).

Tổng LĐLĐ Việt Nam và Bộ NN-PTNT ký kết chương trình phối hợp - Ảnh 1.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường thay mặt lãnh đạo hai cơ quan tại Lễ ký kết. Ảnh Hải NGuyễn

Hai bên sẽ tiếp tục xây dựng, phát huy quan hệ gắn kết giữa công nhân - nông dân - trí thức; phối hợp hỗ trợ pháp lý, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên và NLĐ trong ngành nông nghiệp. Có chính sách phù hợp nhằm khuyến khích ưu tiên sử dụng hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam; có chính sách bán các sản phẩm, hàng hóa của ngành nông nghiệp với giá ưu đãi cho đoàn viên, NLĐ, nhất là trong các nơi ở tập trung đông công nhân.

V.Duẩn