Cán bộ CĐ đã được nghe ông Lê Đình Quảng, Phó trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, phổ biến những quy định mới trong Bộ Luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2021), tập trung vào các vấn đề như: thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, hợp đồng lao động, tuổi nghỉ hưu... Chương trình nhằm cập nhật kiến thức để đội ngũ cán bộ CĐ các cấp có thể làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động.

LĐLĐ TP Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của Chính phủ - Ảnh 1.

LĐLĐ TP Đà Nẵng nhận Cờ thi đua của Chính phủ

Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Lê Đình Quảng đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho LĐLĐ TP Đà Nẵng vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019. Dịp này, LĐLĐ TP Đà Nẵng cũng khen thưởng cho 23 tập thể và 22 cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ TP (giai đoạn 2015-2020).

Tin-ảnh: Q.Luật