Theo ông Tuấn, nếu không thực hiện tốt việc đào tạo nâng cao chất lượng nguồn lao động xuất khẩu, lao động Việt sẽ không đủ khả năng, trình độ đáp ứng yêu cầu của phía đối tác dẫn đến không hoàn thành tốt nhiệm vụ, gây thiệt hại, vi phạm hợp đồng, ảnh hưởng xấu đến uy tín các doanh nghiệp xuất khẩu lao động và chiến lược xuất khẩu lao động của Việt Nam.

Lo cho chất lượng nguồn lao động xuất khẩu - Ảnh 1.

Cần đào tạo nghề cho lao động trước khi xuất cảnh

Ông Tuấn đề xuất thí điểm đặt hàng đào tạo nghề cho người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài. Trong đó, nhà nước hỗ trợ 70% chi phí học nghề cho NLĐ, doanh nghiệp hoặc NLĐ chịu 30% chi phí còn lại. Việc này nhằm khuyến khích NLĐ học nghề trước khi đi làm việc ở nước ngoài, từ đó tăng tỉ lệ lao động có nghề khi xuất cảnh, tạo khả năng cạnh tranh và từng bước xây dựng thương hiệu lao động Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tin-ảnh: G.Nam