BHXH TP HCM vừa có thông báo về thời gian dự kiến lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2023. Theo đó, do thời gian nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 kéo dài từ ngày 31-12-2022 đến hết ngày 2-1-2023 nên lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2023 sẽ được chi trả như sau:

- Đối với hình thức chi trả bằng tiền mặt thì thời gian chi bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 19-1-2023

- Hình thức chi trả qua ATM sẽ bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 4-1-2023.

BHXH TP HCM đề nghị Bưu điện TP HCM, BHXH TP Thủ Đức và các BHXH quận, huyện thông báo đến người hưởng trong kỳ chi trả tháng 12- 2022.

Trường hợp BHXH Việt Nam có thay đổi kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng của tháng 1, 2 năm 2023, BHXH TP HCM sẽ có thông báo bằng văn bản. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH TP HCM (Phòng Kế hoạch tài chính) để phối hợp, xử lý.

M.Chi