Khảo sát được Talentnet thực hiện với 500 lao động, đặc biệt là lao động trẻ (GenZ và Millenials, những người gia nhập thị trường trong thời đại công nghệ và nhiều biến đổi từ đại dịch Covid-19) về quan niệm hạnh phúc trong công việc, sự nghiệp. Chế độ lương, thưởng và chế độ an sinh là 2 chính sách quan trọng nhất tác động đến cảm nhận hạnh phúc của nhân viên với tỉ lệ lần lượt 94% và 92%. Bên cạnh đó, lao động trẻ còn quan tâm đến cơ hội phát triển nghề nghiệp, các loại phụ cấp (ăn uống, giữ xe, thiết bị việc làm…), các hoạt động teambuilding của doanh nghiệp (DN), văn hóa công ty…

Qua khảo sát này, Talentnet khuyến nghị DN nên số hóa một số giấy tờ lặp đi lặp lại hoặc cho phép nhân viên thử nghiệm nhiều vai trò khác nhau để tạo sự hào hứng trong công việc. Việc xây dựng đội ngũ quản lý không chỉ có kiến thức chuyên môn, giàu kinh nghiệm mà còn có năng lực thấu cảm là điều DN cần chú trọng. Ngoài ra, DN nên xây dựng chế độ lương, thưởng và chế độ an sinh cạnh tranh vì đây là yếu tố quan trọng tác động đến hạnh phúc của NLĐ.

N.Hà