Nhiều người lao động người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch Covid-19 và phải chịu cảnh thất nghiệp trong thời gian dài. Sau đây là điều mà người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động cần biết về tiền hỗ trợ Covid-19 để bảo vệ quyền lợi của mình.

Tính đến thời điểm hiện tại, Chính phủ đã ban hành 02 Nghị quyết về hỗ trợ người lao động khó khăn vì Covid-19 là Nghị quyết 116/NQ-CP và Nghị quyết 68/NQ-CP . Điều này đã làm cho một số người lao động chấm dứt hợp đồng lao động vì dịch Covid-19 nhầm tưởng rằng mình chỉ được hưởng 1 trong 2, nếu đã hưởng chính sách theo Nghị quyết 68 thì không được hưởng chính sách theo Nghị quyết 116 và ngược lại.

Lưu ý quan trọng về tiền hỗ trợ Covid-19 với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động - Ảnh 1.

Tuy nhiên, chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc người lao động đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Qũy Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116. Do đó, nếu người lao động chấm dứt hợp đồng lao động đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2.

Theo đó, điều kiện, mức hưởng cụ thể với người lao động chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

               Nghị quyết 68/NQ-CP

                  Nghị quyết 116/NQ-CP

Điều kiện

Người lao động làm việc tại doanh nghiệp, dừng hoạt từ 1-5-2021 – 31-12-2021 vì dịch được hỗ trợ khi có đủ các điều kiện sau:

- Đang tham gia BHXH bắt buộc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động chấm dứt hợp đồng lao động.

- Chấm dứt hợp đồng lao động trong thời gian từ 1-5-2021 – 31-12-2021 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động đơn phương chấm hợp đồng lao động trái pháp luật.

+ Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng.

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1-1 năm 2020 đến hết ngày 30-9-2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm, không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng.

Mức hỗ trợ

- 3.710.000 đồng/người.

- Người lao động đang mang thai được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/người; người lao động đang nuôi con đẻ hoặc con nuôi hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 06 tuổi được hỗ trợ thêm 1.000.000 đồng/trẻ em chưa đủ 6 tuổi và chỉ hỗ trợ cho 1 người là mẹ hoặc cha hoặc người chăm sóc thay thế trẻ em.

Mức hỗ trợ trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động, cụ thể:

- Dưới 12 tháng 1.800.000 đồng/người.

- Từ đủ 12 - dưới 60 tháng: 2.100.000 đồng/người.

- Từ đủ 60 - đến dưới 84 tháng: 2.400.000 đồng/người.

- Từ đủ 84 - dưới 108 tháng: 2.650.000 đồng/người.

- Từ đủ 108 - dưới 132 tháng: 2.900.000 đồng/người.

- Từ đủ 132 tháng trở lên: 3.300.000 đồng/người.

A.Chi ẢNH: HOÀNG TRIỀU