Cụ thể, thông tư hướng dẫn các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS đồng thời không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Bên cạnh đó, người tham gia BHXH cũng sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần, khi mắc các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên, không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hằng ngày, cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

Mở rộng điều kiện hưởng BHXH một lần - Ảnh 1.

Người tham gia BHXH cũng sẽ được hưởng chế độ BHXH một lần, khi mắc các bệnh, tật khác mà có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên

Thông tư cũng dành riêng một chương hướng dẫn về việc cấp và quản lý giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. Theo đó, việc cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Do cơ sở khám chữa bệnh (KCB) đã được cấp giấy phép hoạt động và có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp cấp, cá nhân người cấp giấy phải được phân công của người đứng đầu cơ sở KCB đó. 

Trường hợp cơ sở KCB không phải là pháp nhân thì người hành nghề phải đăng ký mẫu chữ ký với cơ quan BHXH. Một lần khám chỉ được cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH. 

Trường hợp người bệnh cần nghỉ dài hơn 30 ngày thì khi hết hoặc sắp hết thời hạn nghỉ ghi trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã được cấp, người bệnh phải tiến hành tái khám để người hành nghề xem xét quyết định. 

Trường hợp NLĐ trong cùng một thời gian được 2-3 chuyên khoa của các cơ sở KCB khác nhau khám và cùng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, thì chỉ được hưởng một trong những giấy chứng nhận có thời gian nghỉ dài nhất. 

Trường hợp khám nhiều chuyên khoa trong cùng một ngày tại cùng một cơ sở KCB thì chỉ cấp một giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH…

Tin -ảnh: T.Hương