Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Thông tin ông Chính nghe được hoàn toàn sai sự thật. Theo quy định tại điều 58 Luật BHXH năm 2014, khi NLĐ có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỉ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH dư, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Được trợ cấp một lần cho số năm đóng dư BHXH khi nghỉ hưu? - Ảnh 1.