Mới có khoảng 190.000 người tham gia BHXH tự nguyện

Theo Bộ LĐ-TB-XH, chính sách BHXH tự nguyện sẽ giúp người lao động (NLĐ) làm việc ở khu vực phi chính thức được tham gia và hưởng chế độ lương hưu khi hết tuổi lao động. Từ ngày 1-1-2017, chính sách BHXH tự nguyện mở rộng đối tượng tham gia, phương thức đóng, mức đóng và chế độ hưởng. Đặc biệt, Chính phủ cũng quy định mức hỗ trợ tiền đóng cho người tham gia BHXH tự nguyện (hộ nghèo được hỗ trợ 30% số tiền phải đóng, người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ 25% và các đối tượng khác được hỗ trợ 10%).

Đến nay, cả nước có khoảng 12,3 triệu người tham gia BHXH bắt buộc nhưng mới có khoảng 191.000 người tham gia BHXH tự nguyện. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, thuyết phục, khuyến khích và hỗ trợ để đông đảo NLĐ tự do hiểu được chính sách BHXH tự nguyện là điểm tựa khi họ gặp rủi ro trong cuộc sống hay hết tuổi lao động.

Th.Thảo