Có thể đóng BHXH tự nguyện để hưởng hưu?

Ông Nguyễn Đăng Tiến, Phó Giám đốc BHXH TP HCM, trả lời: Trường hợp của chị có thể đóng BHXH tự nguyện 1 lần cho 5 năm còn thiếu để có thể được hưởng chế độ hưu trí ngay. Để tính được lương hưu hằng tháng cần phải có đủ thông tin về quá trình và tiền lương đóng BHXH của chị trong suốt thời gian tham gia BHXH, vì vậy chị có thể đến BHXH quận, huyện nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.