Ở cấp TP, ngoài phát động cuộc thi "Tìm hiểu 90 năm vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" và chỉnh trang Phòng Truyền thống Công nhân - Công đoàn (CĐ), LĐLĐ TP sẽ vận động xây dựng 9 Mái ấm CĐ cho CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở.

Mỗi Công đoàn cơ sở, một công trình thi đua - Ảnh 1.

LĐLĐ TP HCM sẽ vận động xây dựng 9 Mái ấm Công đoàn cho CNVC-LĐ khó khăn về nhà ở trong thời gian tới

LĐLĐ TP lưu ý CĐ cấp trên cơ sở thực hiện tốt các chỉ tiêu thành lập CĐ, nghiệp đoàn cơ sở, nâng cao tỉ lệ tập hợp đoàn viên, giới thiệu và phát triển đảng viên; chú trọng các hoạt động chăm lo như xây dựng Mái ấm CĐ, trao học bổng, tặng vé xe Tết; xây dựng các công trình văn hóa như trang bị tủ sách, thành lập sân chơi... Ở cấp cơ sở, mỗi CĐ cơ sở đăng ký ít nhất một công trình chào mừng cụ thể, gắn với phong trào "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo".

N.Hà