Đại diện BHXH TP HCM trả lời: Luật BHYT quy định mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Mặt khác, đối tượng tham gia BHYT được cấp thẻ theo 5 nhóm gồm: Nhóm do người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức BHXH đóng; nhóm do ngân sách nhà nước đóng; nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng; nhóm tham gia BHYT theo hộ gia đình. Theo thứ tự ưu tiên thì NLĐ thuộc nhóm 1 tham gia BHYT, vì vậy đề nghị anh Hùng trả lại thẻ BHYT thân nhân quân nhân cho cơ quan BHXH. Do thẻ BHYT nhóm NLĐ đóng và thẻ BHYT thân nhân quân nhân có mức quyền lợi như nhau nên khi đi khám chữa bệnh BHYT anh chỉ cần xuất trình một thẻ BHYT và được hưởng quyền lợi như những người chỉ có một thẻ.

Mỗi người chỉ được sử dụng một thẻ BHYT - Ảnh 1.