Mời tham gia “Sàn giao dịch việc làm Thanh niên”

Dự kiến, hơn 50 đơn vị sẽ tham gia tuyển dụng (20 đơn vị tham gia hoạt động tuyển dụng trực tiếp) với nhiều vị trí ngành nghề. Chương trình còn có các hoạt động thiết thực như: phỏng vấn - tuyển dụng lao động; tư vấn - giới thiệu việc làm cho lao động có nhu cầu học tập và làm việc tại Nhật Bản, giúp ứng viên trao đổi thông tin, tìm hiểu về tiếng Nhật; tư vấn các khóa học, giới thiệu các lớp tiếng Nhật xuất khẩu lao động...

T.Phước