xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mức hưởng lương hưu năm 2022 người lao động cần biết

Bài và ảnh: An Khánh

(NLĐO) - Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì mức hưởng lương hưu năm 2022 đối với người lao động sẽ có sự thay đổi so với năm 2021, cụ thể như sau:

1. Mức hưởng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc

1.1. Mức hưởng lương hưu hàng tháng

Mức lương hưu hàng tháng của người lao động được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó:

**Tì lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

- Đối với lao động nam:

Mức hưởng lương hưu năm 2022 người lao động cần biết - Ảnh 1.

+ Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Đối với lao động nữ:

- Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%.

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Lưu ý: Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

**Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH được xác định theo quy định tại:

-  Điều 62, Điều 64 Luật BHXH 2014 .

- Điều 9, Điều 10 Nghị định 115/2015 .

- Điều 20 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH .

- Khoản 19 và 21 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH

1.2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

- Người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

2. Mức hưởng đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

2.1. Mức hưởng lương hưu hàng tháng


Mức lương hưu của người tham gia bảo hiểm xã hội. tự nguyện bắt đầu hưởng lương năm 2022 được tính như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó

** Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:Trong đó:

- Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm bảo hiểm xã hội thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, được tính thêm 2%.

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

Mức hưởng lương hưu năm 2022 người lao động cần biết - Ảnh 2.

- Đối với lao động nữ

+ Đóng đủ 15 năm bảo hiểm xã hội. thì được 45%.

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội., được tính thêm 2%.

Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa bằng 75%.

** Mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội được tính bằng bình quân các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của toàn bộ thời gian đóng. Thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội của NLĐ được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ (xem chi tiết tại Điều 4 Nghị định 134/2015/NĐ-CP ).


2.2. Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Giống như trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, thì ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

 • Tặng bằng link
 • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

  Chọn phương thức thanh toán

  Chọn một trong số các hình thức sau

  Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

  Thông báo