Hồ Minh Hoàng (tỉnh Bình Dương) hỏi: "Trường hợp người lao động (NLĐ) cho người khác mượn thẻ BHYT để đi khám chữa bệnh (KCB) thì sẽ bị xử phạt ra sao?".

BHXH Việt Nam trả lời: Hiện nay, mức phạt đối với hành vi cho mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong KCB quy định tại khoản 2 điều 65 Nghị định 176/2013/NĐ-CP là 500.000 đồng đến 1 triệu đồng khi chưa làm thiệt hại quỹ BHYT và từ 1 - 2 triệu đồng khi làm thiệt hại quỹ BHYT. Để tăng tính răn đe, mới đây, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị định 117/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 15-11-2020) về xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo khoản 1 điều 84 Nghị định 117, mức phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác trong KCB từ 1 - 2 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ BHYT; từ 3 - 5 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ BHYT. Ngoài ra, trong trường hợp cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ BHYT của người khác mà làm thiệt hại đến quỹ BHYT thì buộc phải hoàn trả số tiền đã vi phạm vào quỹ BHYT (nếu có).