Theo điều 60 Luật BHXH 2014 và điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13, NLĐ được nhận BHXH 1 lần nếu thuộc một trong các trường hợp: (1) Đủ tuổi hưởng lương hưu mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH; (2) Đủ 55 tuổi mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện; (3) Ra nước ngoài để định cư;

(4) Đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế; (5) Công an, bộ đội khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu; (6) Người tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyện sau 1 năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Năm 2020, người lao động vẫn nhận được tiền BHXH 1 lần - Ảnh 1.

BHXH 1 lần là quyền lợi của người lao động, không có chuyện ngừng trả BHXH 1 lần từ 2020 như những tin đồn gần đây

Bên cạnh đó, khoản 2, điều 60 Luật BHXH 2014 quy định mức hưởng BHXH 1 lần như sau: Cứ mỗi năm đóng BHXH, NLĐ sẽ nhận được: 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Với những trường hợp đóng chưa đủ 1 năm thì tiền BHXH 1 lần bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu thời gian đóng lẻ tháng thì từ 1 - 6 tháng được tính là nửa năm, từ 7 - 11 tháng được tính là 1 năm. Trường hợp tính đến trước 1-1-2014 mà thời gian đóng có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn từ 1-1-2014 trở đi (khoản 4, điều 19 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH).

H.Lê