Hiện tại, các điều kiện về cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã cơ bản hoàn thiện. BHXH Việt Nam đã có cơ sở dữ liệu tập trung về đối tượng tham gia và hoạt động nghiệp vụ của ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, như cấp số định danh cá nhân (mã số BHXH) cho người tham gia. Mặt khác, người tham gia và các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) cũng đã làm quen với việc tra cứu thông tin về thẻ BHYT trên cổng dữ liệu hệ thống thông tin giám định BHYT.

Năm 2020 sẽ cấp thẻ BHYT điện tử - Ảnh 1.

Sử dụng thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan. Ảnh: Internet

Theo BHXH Việt Nam, việc chuyển đổi từ thẻ BHYT bản giấy sang thẻ BHYT điện tử sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan như người tham gia BHYT, cơ sở KCB, cơ quan BHXH. Đối với người tham gia BHYT, những người đã có thẻ giấy sẽ được cơ quan BHXH chủ động chuyển đổi sang thẻ điện tử và không yêu cầu phải lập bổ sung hồ sơ. Người tham gia khi đi KCB không cần mang giấy tờ tùy thân mà có thể thực hiện xác thực nhân thân bằng thông tin sinh trắc học như vân tay, khuôn mặt... Điều này giúp thuận tiện và giảm phiền hà cho người dân. Toàn bộ lịch sử KCB của người tham gia cũng được lưu trữ trên thẻ, sẽ tạo thuận lợi hơn cho quá trình theo dõi và điều trị bệnh.

N.Dung