Theo ông Đào Việt Ánh, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, mẫu thẻ BHYT sẽ có các thông tin về họ tên, mã số thẻ BHYT theo mã số BHXH… Ngoài ra, sẽ cân nhắc đưa vào hệ thống dữ liệu nơi khám chữa bệnh ban đầu và thời hạn thẻ. Với hệ thống dữ liệu đã được cập nhật hiện nay, người tham gia BHYT chủ động tra cứu quá trình tham gia BHYT, giá trị sử dụng của thẻ BHYT trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://www.baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/. Bên cạnh đó, hệ thống giám định cung cấp các chức năng hỗ trợ các cơ sở y tế tra cứu thông tin thẻ BHYT, sử dụng máy quét trực tiếp thẻ BHYT (QR code) để tự động nhận thông tin trên thẻ, cập nhật vào phần mềm quản lý khám chữa bệnh, giúp giảm đáng kể thời gian chờ khám chữa bệnh của người dân. Bệnh viện có thể tra cứu, cập nhật thông tin thay đổi đối với các trường hợp gia hạn thẻ, thay đổi quyền lợi theo các quy định mới...

Hoàn thiện mẫu thẻ BHYT điện tử - Ảnh 1.

Người dân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Tính đến tháng 4-2019, số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,6 triệu người; BHXH tự nguyện là 295.000 người; BHTN là 12,78 triệu người; BHYT là 83,6 triệu người, đạt tỉ lệ bao phủ 88,1% dân số. Trong 3 tháng đầu năm 2019, đã có 44,4 triệu lượt người được hưởng các chế độ BHXH, BHYT, trong đó 2,7 triệu lượt người hưởng các chế độ BHXH và trên 41,7 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT. 

D.Thu