Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đến hết năm 2020, số người thất nghiệp có quyết định hưởng trợ cấp ước đạt khoảng 1,03 triệu, tăng 24% so cùng kỳ năm 2019; số tiền chi trả ước khoảng 16.000 tỉ đồng, tăng khoảng 33% so cùng kỳ; hỗ trợ học nghề giảm 50% so cùng kỳ năm 2019, chỉ khoảng 21.000 người. Theo ông Đào Duy Hiện, Phó trưởng Ban Thực hiện chính sách BHXH (BHXH Việt Nam), chính sách BHTN đã bảo đảm phần nào đời sống của một bộ phận người lao động (NLĐ) và gia đình của họ trong dịch bệnh, góp phần ổn định kinh tế - xã hội của đất nước. Với tốc độ người hưởng BHTN tăng đều qua từng năm, hiện nay, số tiền chi trả ngày càng tăng lên. Thời gian qua, Quỹ BHTN được quản lý, vận hành theo đúng quy định và có kết dư. Tính đến hết năm 2019, ước quỹ kết dư 84.000 tỉ đồng. Các khoản sinh lời từ hoạt động đầu tư hằng năm được phân bổ vào các quỹ theo quy định.

Ông Hiện cho biết năm 2009, Quỹ BHTN chỉ có thu mà chưa có chi trả các chế độ BHTN. Trong 5 năm đầu thực hiện, số người hưởng còn tương đối thấp trong khi có hỗ trợ hằng năm từ ngân sách vào quỹ (1% quỹ tiền lương của NLĐ tham gia BHTN). Trong khi đó, mới chỉ thực hiện chi trả 2 chế độ là trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề. Các chế độ còn lại chưa phát sinh người hưởng. "Với tốc độ người hưởng các chế độ BHTN tăng đều qua từng năm. Đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu, số tiền chi trả các chế độ BHTN ngày càng tăng lên. Như trong năm 2020, ước số tiền thu BHTN chỉ vừa đủ để chi trả 2 chế độ trợ cấp thất nghiệp và hỗ trợ học nghề cho NLĐ" - ông Hiện nói. Với số kết dư quỹ BHTN và quy định hiện nay, trong thời gian tới, nếu số người hưởng BHTN vẫn tăng do ảnh hưởng hậu dịch Covid-19, quỹ vẫn bảo đảm cân đối quỹ trong ngắn hạn và trung hạn. 

D.Thu